Byggrent- Din Renholdspartner AS har et mål om å være totalleverandør av renholdstjenester, herunder også matteleveranser og leveranse av forbruksmateriell til våre kunder.

Vårt selskap er tuftet på ærlighet og fair play. Vi skal kjennetegnes ved at vi alltid følger spillereglene så vel ovenfor offentlige myndigheter som næringslivet generelt.

Vi har Vestfold som vårt arbeidssted men har også oppdrag utenfor vårt fylke for flere kunder.

Kvalitet og kostnad satt i system.
Vi ønsker at våre oppdragsgivere skal føle seg godt ivaretatt gjennom tilpassede løsninger som er kvalitetssikrede og kostnadseffektive. Gjennom dette ønsker vi at kunden skal kunne redusere sin tidsbruk internt til oppfølging, kvalitetssikring og stadig innhenting av tilbud på ulike renholdstjenester.

Riktig renhold er med på å skape et godt inneklima og øker trivselen på arbeidsplassen.

Vi tilbyr blant annet: flyttevask, visningsvask, byggvask, kontorrenhold, brakkerenhold, daglig renhold, møteservice, fasadevask, vinduspuss og gulvbehandling.